Ik ben actief als

 

* Gemeenteraadslid Open VLD Schilde - 's-Gravenwezel

* Bestuurder Jong VLD Schilde - 's-Gravenwezel

* Bestuurder Open VLD Schilde - 's-Gravenwezel

 

Ik ben VOOR

•  uitbreiding van het systeem van begeleiding en opvang van mensen

Er dient een beter detectie-systeem voor problemen te worden uitgewerkt, zodat mensen, voor wie de drempel om hulp te zoeken te hoog is, spontaan worden gecontacteerd. Deze hulp dient geboden te worden op financieel, psychologisch, als materieel vlak en dit vanaf de eerste signalen. Onze senioren dienen daarnaast te worden ondersteund waar nodig zodat ze zo lang mogelijk thuis zouden kunnen blijven wonen.

•  een groen Schilde waarbij het rustieke dorpse karakter kan worden behouden.

•  het ondersteunen van onze lokale economie gezien deze op vele vlakken mee de drijvende kracht en basis vormen van een goed werkende gemeente.

•  uitbreiding van de werking van dienstencheques

Dienstencheques zouden het ideaal middel zijn om werkende moeders hun kinderen met gerust hart thuis achter te laten (kinderopvang), om hen te helpen met de boodschappen en nog veel meer. Dienstencheques zijn een hulpmiddel dat geschreven is op het lijf van de hedendaagse werkende mens en van de hulpbehoevende. Om optimaal te werken dient het werkgebied echter nog vergroot te worden.

•  wonen in Schilde - 's-Gravenwezel

Woongelegenheid voor iedereen, elke Schildenaar of Wezelenaar dient in eigen gemeente te moeten kunnen blijven wonen indien ze dat wensen. Dit impliceert het voorzien van betaalbare woningen in de dorpskernen voor jonge alleenstaanden en/of jonge gezinnen. Privé initiatieven voor het uitbreiden of bouwen van sociale woningen, serviceflats en /of RVT's dienen te worden ondersteund.

 

Bekijk hier mijn profiel op de lokale Open VLD site van Schilde - 's-Gravenwezel.